Tipy a triky

Zde uvádím způsob, jak lze vyhledat místo porušeného vodovodu bez použití nákladné měřící techniky, a to pouze výpočtem. Tato metoda ale lze použít pouze tam, kde je vodovod umístěný ve svahu, nejlépe bez schodovitých vodorovných úseků. Potom lze po dostatečně dlouhém (dle kapacity dané poruchy odměřené na příslušném vodoměru) a těsném uzavření porušeného vodovodního úseku (např. přípojky), kdy z něho poruchou  voda vyteče, a to až k jejímu hledanému místu, ale pod ním už zůstane v potrubí, pokud bude zajištěné jeho dostatečné odvzdušnění v nejvyšším bodě. Potom zbývá potrubí vypustit tak, aby bylo možné změřit vypuštěné množství vody nejlépe v litrech (např. ho odpočítat do 10 litrových kbelíků apod.), kdy podle tohoto množství a průměru daného vodovodu, lze vypočítat plochu kruhu v potrubí (průřezu) a následnou výšku vypuštěného vodního sloupce, čímž poměrně přesně určíme vzdálenost porušeného místa vodovodu od bodu, kde byla zbylá voda vypouštěna… ;-)

K další mýlce dochází v případech, kdy se objeví pouze vlhkost na stěnách, ale vodoměr nevykazuje žádné ztráty vody? Může se jednat o drobnou poruchovou netěsnost, kterou vodoměr v jejím průběhu okamžitě nezaznamenává, ale přičítá jí v cyklech. Stává se ale, že uvedená vlhkost nepochází ani z porušeného vodovodu, ale až z odtoku umyvadel, sprch atd. do kanalizace. Zde můžete sami postupovat vylučovací metodou, kdy vlhkost obkreslíte tužkou a sledujete zda se např. při odstávce nejbližšího umyvadla, nebo celého objektu např. přes víkend vlhkost nezmenšuje? Pokud se ukáže, že se jedná o zemní vlhkost, kdy se velikost označeného vlhkého fleku v suchém období i zmenší, bude zapotřebí provést po konzultaci stavební úpravy, trativod apod. Dále lze zakoupit v drogerii vodou ředitelné ekologické barvivo, kterým vodu obarvíte v nejvhodněji umístěném umyvadle, vaně atd., kdy se po jejím vypuštění barva ve vlhkém fleku ukáže. Následuje výměna (oprava?) barvou usvědčeného, netěsnícího svodu už užitkové vody…

Nejčastějším objednávaným měřením, je zjištění poruchového úniku mezi hlavním vodoměrem umístěným ve venkovní vodoměrné šachtě, např.  na zahradě a vlastním objektem, do kterého je vodovod zaústěn. To znamená, že se z pohledu majitele jedná o nejrizikovější úsek, kde se technický stav vodovodu nedá kontrolovat a případná poruchová voda se bez viditelných známek ztrácí do okolního terénu. Zde na vstupu vodovodu do objektu, by na něm měl být umístěn další uzavírací ventil, který však někde zcela chybí, nebo ne vždy těsní na 100%! Potom při jeho kontrolním, netěsném uzavření, dochází k první mýlce v objednaném měření, kdy se poruchový úsek dle předpokladu objednatele nenachází venku, ale uvnitř budovy, kde bývají pro zaměření místa poruchy zcela odlišné podmínky…

Kontakt

Petr Tlučhoř
sídlo: Praha 8
mobil.: +420 603 411 817
IČ: 64906809
e-mail: tluchorp@gmail.com