Poruchy vodovodů a topení podle umístění

PORUCHA VODOVODU V TERÉNU – Pro její počítačové zaměření jsou potřebné – dostatečný tlak vody i poruchová kapacita, a nejméně 2 místa spojená s vodovodem (šoupata, hydranty, šachty, vstupy do objektů) s výskytem i minimálních poruchových signálů způsobených přenosem od unikající vody.

Pro její elektroakustické zaměření půdními mikrofony přímo z terénu jsou nutné – dostatečná prostupnost terénu, znalost trasy vodovodu (lze jí zaměřit, ale plastové materiály musí být opatřeny identifikačním vodícím drátem), dostatečný tlak a poruchová kapacita, zvukově klidné okolí, jako bonus je armatura s naměřeným i minimálním poruchovým signálem.


PORUCHA VODOVODU V OBJEKTECH  - Počítačové zaměření je zde nutné pro zvýšený výskyt dutých míst se vzduchovou kapsou sloužící jako reproduktor, jsou zde tedy stejně jako v terénu potřebná – 2 místa s přenosem poruchového signálu, znalost rozvodů, zrušení zvukových přenosů z jiných zdrojů (např. od tepelných a tlakových čerpadel, vzduchotechniky, klimatizací atd.) Celý objekt musí být přístupný, a to nejlépe s pracovníkem znalým místního prostředí.


PORUCHA TOPENÍ V TERÉNU (TEPLOVOD) - Při neprostupných kolektorových kanálech je počítačové zaměření klíčové, je zde rovněž zapotřebí – dostatečný tlak a poruchová kapacita, 2 místa s přenosem poruchových signálů, možnost vypnutí rušivých signálů od čerpadel, vzduchotechniky atd. Přítomnost obsluhy-nutná orientace mezi přívody a zpátečkami, a to především v případech pokud jich je víc a teplota mezi nimi se liší jen minimálně.


PORUCHA TOPENÍ V INTERIÉRU – Počítačové zaměření je zde opět nutné pro zvýšený výskyt dutin v podlahách. Měření se provádí nejčastěji na radiátorech, popř. jiných topných tělesech, znalost tras je přínosem, dostatečný tlak i poruchová kapacita (kapání nelze zvukově zaměřit a nastupují zcela odlišné postupy i technika).

Termokamera – dále nabízím možnost přesného zaměření poruchových netěsností na podlahovém topení, topných nebo teplovodních rozvodech termokamerou. Jedná se o efektivní, nedestruktivní metodu, která tyto netěsnosti přesně odhalí a lze jí úspěšně použít všude tam, kde klasická měření podle zvuku z různých důvodů nejsou možná. Např. pro velkou hlučnost okolního prostředí, nedostatečný tlak topné/teplé vody, nedostatečnou poruchovou kapacitu nebo pro nevhodné umělohmotné materiály.

Kontakt

Petr Tlučhoř
sídlo: Praha 8
mobil.: +420 603 411 817
IČ: 64906809
e-mail: tluchorp@gmail.com