Informace k cenám

Cena za zaměření místa poruchy nebo trasy se v Praze pohybuje dle podmínek a technického stavu vodovodu, průměrně do 3.500,- Kč včetně cestovních nákladů. U topení bývá cena vyšší, a to z důvodů vyšších teplot, negativně působících na zvukové snímače, kdy je nutné jejich následné vysušování od zkondenzované vody.

Slevy dle objemu diagnostických prací…

Zde je k dispozici detailní ceník platný od 1.6.2017.

Kontakt

Petr Tlučhoř
sídlo: Praha 8
mobil.: +420 603 411 817
IČ: 64906809
e-mail: tluchorp@gmail.com