Příklady úspěšných měření

bagrProtože se každý poruchový únik chová jinak, přijde mi zbytečné uvádět úspěšná zaměření jako reklamu dobře vykonané práce. Každé zaměření poruchového místa může být jiné i jinak náročné a jeho úspěch či neúspěch neprozradí běžnému zákazníkovi o kvalitě provedené práce vůbec nic. Pokud jsou pro měření splněny všechny podmínky, kterých není málo – ZAMĚŘENÍ BUDE PŘESNÉ. Pokud ale splněny nejsou, situace se komplikuje, měření je náročnější, delší, tím i dražší a ve výsledku je navíc i NEPŘESNÉ. Zákazník při nich bývá nespokojen a na příští měření hledá jinde? Kde je ale potom viník? Jsou jím právě ty často podceňované a přehlížené podmínky pro měření, které jsou při každém měření jiné. Proto když bych měl za posledních 30 let uvést úspěšná zaměření, tak právě proto, že při nich byly splněny TY PODMÍNKY, není jejich dobrý výsledek ničím výjimečný a uvádět je tedy není třeba. Složitá zaměření budou zase srozumitelná pouze lidem pracujícím v daném oboru, kteří je sice ocení, ale přípravu pro jejich zaměření provedou sami tak, aby bylo následné zaměření co nejpřesnější. Raději tedy uvedu několik úspěšných zaměření, provedených na neobvyklých místech pro významné osobnosti, nebo taková, která byla něčím zvláštní …

Zjištění úniku na topení termokamerou

Snímek z termokamery - nalezení poruchy topení

8.5.2019 – Zaměření místa úniku topení termokamerou se dostalo až do kuchyně známého výtvarníka v Praze. Situaci ilustruje začátek červeného pole u rohu linky na termo-fotografii. Stejné místo poruchy topení bylo shodně zaměřeno i korelátorem (počítačem). Každé zaměření poruchového místa se nejlépe musí skládat ze 2 odlišných způsobů jeho zaměření. Jejich výsledek by měl být logicky shodný. Zkrátka DVAKRÁT MĚŘ A JEN JEDNOU KOPEJ…

Prasklé potrubí v areálu požární stanice

19.4.2013 – Korelační zaměření velké poruchy v areálu požární stanice v Brandýse nad Labem. Zde bylo největším problémem zaměření trasy vodovodu, který byl uložen velmi hluboko a ve značně zvodnělé zemině, kdy voda jako vodič měření klamala. Zaměření bylo nakonec úspěšné, ale protože byl vodovod hluboko, byly výkopové a montérské práce velmi složité a nebezpečné. Pro bezpečnost montérů bylo použito nejen tlakového pažení, ale byl rovněž preventivně přistaven i vůz rychlé záchranné služby, což se mi za necelých 30 let praxe stalo poprvé. Opravu prováděla společnost Stavokomlet, a.s., spravující vodovody v Brandýse nad Labem, Staré Boleslavi, Lysé nad Labem, atd.

zebriksanitka

Porucha vodovodního přivaděče pro Českou televizi

6.3.2007 – Elektroakustické zaměření poruchového úniku na přivaděči pro Českou televizi, kdy se místo poruchy pro její nulový přenos na nedostatečný počet armatur nakonec měřilo „pouze“ odposlechem přímo z terénu. Avšak z důvodů značné hloubky uložení měřeného přivaděče, bylo jeho poškozené místo nakonec přesně zaměřeno až odposlechem přes dlouhou řadu vlajkových stožárů, zapuštěných hluboko do země. A protože se tyto stožáry nachází podél místního stadionu a poměrně přesně kopírují docela dlouhou část dodatečně zaměřené trasy porušeného přivaděče, posloužily pro elektroakustický přenos zvuků poruchy, který se nikde jinde naměřit nepodařilo. Celé měření by se tím v dané době značně zkomplikovalo a bez jistých nákladných úprav by se poruchové místo pravděpodobně nepodařilo nalézt.

Skryté úniky vody v Domažlicíchnoviny

1994 – Plošné elektroakustické a korelační (neboli počítačové) zaměření skrytých poruchových úniků vody v Domažlicích, které se spolu se mnou ocitlo v hledáčku médií. Měření bylo úspěšné, pro vysoký počet přesně zaměřených poruch. Jejich následné opravy značně snížily celkové ztráty na veřejném vodovodu. Měření si objednal VAK Domažlice a prováděla ho firma AQUAKOR, kterou jsme navíc v tom roce se společníky založili.

Další příklady zaměření poruch potrubí

  • 15.11.2017 – Korelační zaměření masivní havárie vodovodu o kapacitě 770 L/min. v areálu Coca-Coly HBC, kdy vody bylo tolik, že vyvěrala všude na zpevněném, terénu, a to na velké ploše. Zvukové signály způsobené vyvěrajîcí vodou se zde musely pro zaměření na více bodech utlumit a v kombinaci s použitím zemního mikrofonu se zaměření, které bylo zcela v rozporu s podmínkami podařilo.
  • 2.2.2015 – Korelační zaměření havárie vodovodu pro Hotel Port na Praze 6, mezi umělými horolezeckých stěnami, kde byla pružná velmi drahá podlaha. Pro přesné zaměření bylo nutné vykopat sondu pro připojení korelačního snímače, díky které bylo zaměření pod touto podlahou úspěšné.
  • 22.5.2002 – Zaměření poruchového místa na topném systému ve sklenících na Zámku v Lánech pro paní Olgu Havlovou. Měření bylo objednané Správou Pražského Hradu a bylo úspěšné.
  • 19.12.2000 – Korelační zaměření místa poruchy na vnitřním topení v Národní galerii, kdy klesající teplotou hrozil v nočních hodinách převoz cenných obrazů jinam. Zaměření bylo úspěšné a všechny obrazy zůstaly na svých místech. Měření objednával p. Knížák osobně a v jeho průběhu, zde byla i přes pozdní noční hodiny, poměrně vysoká účast tehdejších zastupitelů.
  • 26.5.1999 – Elektroakustické zaměření poruchového úniku skleněného vodovodu v areálu V.Ú.R.V., Drnovská ul., na Praze 6. Zaměření bylo s trochou štěstí úspěšné.

Kontakt

Petr Tlučhoř
sídlo: Praha 8
mobil.: +420 603 411 817
IČ: 64906809
e-mail: tluchorp@gmail.com